Po co kalibrować alkomat?

po co kalibrowac alkomat

Dlaczego należy kalibrować alkomat?

Dlatego, że zużywa się jego sensor, „serce alkomatu”. Częste używanie alkomatu w naturalny sposób prowadzi do rozstrojenia czujnika. Jeśli do tego dojdzie, wyniki pomiaru będą błędne. Kalibracja alkomatu ma na celu regulację urządzenia w celu uzyskania jak najdokładniejszego pomiaru, a w efekcie poczucia pewności, że jest się trzeźwym i można np. prowadzić samochód.

Jak często kalibrować alkomat?

Częstotliwość kalibracji zależy od:

  1. rodzaju sensora
  2. częstotliwości jego używania (ilości przeprowadzanych prób)
  3. warunków przechowywania

Pamiętaj o dwóch sprawach:

  1. poza kilkoma wyjątkami niektórych profesjonalnych alkomatów wszystkie wymagają kalibracji.
  2. Staraj się nie przechowywać alkomatu przez długi czas razem z materiałami zawierającymi alkohol (np. unikaj trzymania go w barku).

Kalibracja tylko w serwisie!

Kalibracja alkomatu to sprawa dla serwisów profesjonalnie tym się zajmujących. Nie zrobisz tego w domu! Czynność kalibracji musi zostać przeprowadzona w warunkach laboratoryjnych, gdyż konieczne jest zachowanie odpowiednich warunków: temperatury, wilgotności, siły przepływu powietrza. Do kalibracji alkomatów używa się odpowiednich symulatorów, dzięki którym można podać urządzeniu próbkę powietrza o idealnie odmierzonym stężeniu alkoholu. Ponadto kalibracji musi dokonywać odpowiednio przeszkolony personel serwisowy.

Alkomaty

Sensory w alkomacie

Alkomaty

Rodzaje sensorów

W alkomatach mamy do czynienia z trzema rodzajami sensorów:

  1. Półprzewodnikowym – najczęściej stosowane. Najtańszy alkomat z takim sensorem może rozkalibrować się już po kilkudziesięciu pomiarach, nieco droższe po ok. 300. Niezależnie jednak od liczby wykonanych testów, taki alkomat należy kalibrować co 6 miesięcy.
  2. Elektrochemicznym – zaleca się kalibrację co 6-12 miesięcy lub co 300-500 pomiarów.
  3. Spektrofotometrycznym – to alkomaty profesjonalne, ze względu na wysoką cenę stosowane głównie przez policję oraz inne służby. To urządzenia dowodowe, najczęściej stacjonarne. Są kalibrowane najrzadziej, mogą wykonać więcej niż 4 tysięcy pomiarów. Żywotność czujnika nie jest określona.

Co to jest kalibracja alkomatów?

Kalibracja alkomatów – z czym to się je?

kalibracja alkomatow

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, jak zbudowany jest alkomat.

Kalibracja dotyczy relacji pomiędzy dwiema częściami alkomatu: sensora oraz oprogramowania.

Kalibracja

Kalibracja – mówiąc najprościej – to proces regulowania sensora zgodnie z oprogramowaniem. To nic innego, jak zestrajanie wewnętrznego oprogramowania z sensorem alkomatu mające na celu jak najdokładniejsze wskazanie ilości wydychanego w powietrzu alkoholu.

Czujnik podczas pomiarów zużywa się, przez co może „oszukiwać” komputer i w efekcie dostarczać mylnych pomiarów. Aby tak się nie działo należy co jakiś czas (w zależności od modelu alkomatu raz na pół roku lub raz na rok) skalibrować alkomat. Odbywa się ono na specjalistycznym sprzęcie z użyciem niezwykle precyzyjnych ilości alkoholu. W laboratorium sprawdza się po prostu wyniki podawane przez alkomat z wynikami podawanymi przez wzorzec (określoną jednostkę miary). W takim ujęciu kalibracja to przeprogramowanie komputera alkomatu w stosunku do zużywającego się sensora.